<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10165757\x26blogName\x3dShex+World+%C2%A9+%5BBrainStorming%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shexworld.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shexworld.blogspot.com/\x26vt\x3d4524716923259206115', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Shex World © [BrainStorming]

Thursday, April 28, 2005

سـبـحـانـه و تـعـالـى عـمـا يـصـفـون


وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ


سورة الأعراف - الآية رقم 172
الصورة من العدد الثامن لجريدة الغد

7 comment(s):

لاتناقض بين الأمرين . الآية تتكلم عن مايطلق عليه عالم الذر , وهي تفسر حقيقة أن الإنسان مفطور علي الإيمان بالله أو الإيمان بقوة عظمي تتحكم وتسير العالم . ومن هنا جاء مفهوم الكفر لأنه لغويا معناه التغطية أو الإخفاء , فالكفر هو محاولة اخفاء الأمر الذي فطر الله عليه البشر .

اليافطة تتحدث عن العالم الحالي الذي يمكن أن نلمسه بأيدينا لا عالم الذر عند خلق أدم أو تسوية هذا الكائن المعروف باسم الإنسان .

اليافطة مجرد نفاق عادي جدا ,والذي -في الأغلب - يزداد ويصبح فجا في أوقات التدهور والإنحدار كالتي نعيشها منذ فترة ليست قصيرة . وبقدر مايكون النفاق نتيجة للتدهور فهو أيضا سبب له , يعني حلقة مفرغة . في كتاب الكواكبي " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد " 3 فصول فيها كلام جيد عن هذا الموضوع . الاستبداد والأخلاق . الاستبداد والتربية . الاستبداد والترقي . وبالمناسبة نصف القرآن المدني , أي الذي نزل في المدينة , يتحدث عن أهل النفاق وصفاتهم والخطر المترتب علي توغلهم في اى مجتمع , ولتبدأ بسورة البقرة يعني موجودين من أول القرأن قبل أية عالم الذر بكثير.

الظريف في الموضوع ان المنافق يتحدث عن نفسه , ولكن درجة النفاق في ظروفنا الحالية زادت لدرجة ان المنافقين بيتكلموا علي لسان الأخرين وهم هنا الذين ينتظرون دورهم ليأتوا الي هذا العالم . طبعا بجاحة مابعدها بجاحة ولكن تقول ايه ان لم تستح فافعل ماشئت.العجيب في هذا الكائن الذي يدعي بالانسان (يقال أن اللفظ من النسيان وهو مناسب لموضوع النفاق ) بيبدأ يصدق مايتفوه به المنافقون . أنا لاأستبعد ان لجنة السياسات في الحزب الوطني بعد ما مجلس الشعب يعدل المادة 76
تصدر فرمانا بأن كل الحوامل في بر المحروسة يتجمعوا علشان اللجنة تسمع وتسجل شرائط كاسيت للأجنة وهي بتبايع وبتقول احنا اختارناك . الجنين اللي حيقول كده حيسمحوا له ينزل ويدوا لأمه أكياس بامبرز مجانا , أما الجنين اللي يقل عقله وما ينطقش فحيأجلوا نزوله بعد ما الإنتخابات ما تخلص علشان مايعملش شوشرة . لو عملوا مونديال في النفاق مؤكد مش حناخد صفر . كفاية كده لأني فعلا بدأت أقرف

واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء .

By Blogger simsim, at 4/29/2005 12:16:00 PM  

هناك ظاهرة معروفة علي مستوي العالم وهي حساب أصوات الأموات , لأن ممكن البعض يموت ولايتم شطب اسمائهم من القوائم . لكن علشان مصر هي أم الدنيا , ولابد يكون لها بصمتها التي تميزها دونا عن العالمين , فلجنة السياسات سوف تصدر فرمانا استرشادا باليافطة المعلقة أعلاه , وصوت الحامل سوف يحسب بصوتين أو ثلاثة لو حامل في توأم . وأهي أصوات العيال دي تنفع في وقت العوزة . ماحدش عارف . الأموات يمكن مايكفوش .

By Blogger simsim, at 4/29/2005 12:38:00 PM  

ما خدتش بالي إلا دلوقتي ان اللي بيقول كده النمر وعياله . فعلا أولاد لبوة (مع الإعتذار الشديد - بس هي حبكت ). امال لو كان الجحش كان قال ايه .

واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء واء

By Blogger simsim, at 4/29/2005 05:38:00 PM  

انه العار بجد انتوا مش مكن تتخيلوا كم اللافتات الاستفزازيه اللر من الن،ع ده بقت حاجه توجع البطن.......

By Blogger AZ, at 4/30/2005 12:42:00 PM  

ده مش مجرد نفاق عادي ياعم سمسم... دي فاقت كل الحدود

الايمان بربنا سبحانه و تعالى هي الحاجة الوحيدة اللي اجتمع عليها البشر من قبل حتي مايتولدو... هي دي الفطره اللي اتخلقنا عليها... و اكيد مش تأييد السيد الرئيس

انا ماقصدتش اني اتهم حد بالكفر... انا بس استفزتني الصورة جدا

هي حاجة توجع البطن فعلا

By Blogger Shex, at 4/30/2005 11:22:00 PM  

Shex, please, I remember reading a part of a poem u wrote somewhere from Naguib Soroor's 'Koss Ommiyyat'. Can u rewrite it again for us plz? Thank u very much.
Wa la 3aza2a lill-makhsiyyeen.

By Anonymous Anonymous, at 5/01/2005 08:14:00 AM  

Keep up the good work » » »

By Anonymous Anonymous, at 2/21/2007 11:45:00 AM  

Post a comment

<< Home